Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Biblioteca
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 43 1 8 3 5 9 11
2 din care femei 34 1 6 3 5 9 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 1 8 3 5 9 11
4 din care femei 34 1 6 3 5 9 11
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 2 1 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
38.5 unități / 43 persoane unice / 43 înregistrări / 14 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Popescul Maria
IBN
02-09-1955 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SCRV BSC instituțional
2 Melnic Liliana
IBN
12-03-1971 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
3 Boţan-Gaina Elena
IBN
26-06-1959 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
4 Postarencu Maria
IBN
24-08-1957 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
5 Oprea Tatiana 00-00-1968 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
6 Negru Valentina
IBN
27-04-1981 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
7 Prisac Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1978 Doctor Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SARPD BSC instituțional 11
8 Grosu Nicolae
IBN
00-00-1960 Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional
9 Lebedinschi Tamara 02-10-1968 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
10 Marian Tamara
IBN
01-09-1954 Bibliotecar principal - F6048 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
11 Ţurcan Eleonora 27-12-1955 Bibliograf principal - F6049 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
12 Gheleta Ludmila
IBN
17-09-1958 Bibliograf principal - F6049 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
13 Chistol Valentina 25-08-1958 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
14 Gonceariuc Natalia
IBN
03-03-1967 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
15 Doibani Tatiana
IBN
08-03-1964 Bibliograf principal - F6049 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
16 Nigreţchi Elena 30-06-1972 Bibliograf principal - F6049 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
17 Vasilache Raisa
IBN
03-05-1957 Bibliograf principal - F6049 1 titular 02-01-2020 SRCB BSC instituțional
18 Ciornoluţchii Tatiana 18-02-1993 Șef secție - E6020 1 titular 02-01-2020 SRCB BSC instituțional
19 Sirbu Margareta 21-02-1958 Bibliotecar - F6056 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
20 Arnaut Lucia
IBN
13-02-1960 Bibliotecar - F6056 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
1 - 20 of 43