Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 2 3 4 2 5 1
2 din care femei 11 2 2 4 1 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 1 2 2 4 2 5 1
4 din care femei 11 2 2 4 1 5
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 12 1 1 3 2 2 3 1
8 din care femei 8 1 2 2 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei 3 1 2 2
11 doctor în ştiinţe 7 1 3 1 1 2
12 din care femei 6 1 2 1 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 3 2 1 3
16 din care femei 5 2 2 1 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
14.5 unități / 15 persoane unice / 16 înregistrări / 8 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-08-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5
2 Cartaleanu Tatiana
IBN
Identificator
20-02-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
5
6
3 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37
2
6
4 Zubenschi Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

3
5 Balmuş Nicolae
IBN
Identificator
09-11-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

6
6 Pogolşa Lilia
IBN
Identificator
01-04-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 4
7 Țurcan-Balţat Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1986 Doctor Specialist principal - E6025 1 titular 03-01-2022 CIP UPS instituțional 2
8 Borozan Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
30-11-1963 Doctor Habilitat prof.univ
Șef secție - E6010 1 titular 03-01-2022 DRED UPS instituțional 3
9 Chiriac Ghenadie
IBN
Identificator
00-00-1976 Specialist superior - E6030 0.75 titular 03-01-2022 CEd UPS instituțional 1
10 Ciobanu Eugeniu
IBN
Identificator
02-09-1992 Specialist superior - E6030 1 titular 03-01-2022 BE UPS instituțional 7
11 Coşcodan Elena
IBN
Identificator
00-00-1996 Specialist superior - E6030 1 titular 03-01-2022 CPPUBI UPS instituțional
12 Godoroja Rita
IBN
Identificator
05-08-1962 Doctor Specialist principal - E6025 0.25 titular 03-01-2022 CIP UPS instituțional
13 Coropceanu Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-07-1974 Doctor conf.univ.
prof.univ
Director - E6004 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 13
14 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 2
15 Gorobeț Evelina
IBN
Identificator
27-02-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

2
16 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-10-2023 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5