Universitatea Tehnică a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 5 4 9 4 5 4 3
2 din care femei 16 1 1 6 2 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 41 5 4 8 4 5 4 3
4 din care femei 15 1 1 5 2 1 2 1
5 Cumulanzi externi 3 1 2
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 27 4 3 5 2 5 2 3
8 din care femei 7 1 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 2
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 15 2 3 5 2 1 2
12 din care femei 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei
37 unități / 42 persoane unice / 42 înregistrări / 15 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghendov-Moşanu Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
5
23
2 Gutium Olga
IBN
Identificator
30-12-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 05-12-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

3 Ursu Elena
IBN
Identificator
21-05-1939 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
1
1
4 Secrieru Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-02-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
2
5 Martîniuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
2
4
6 Zaporojan Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCDLMN UTM 20.80009.5007.08

5
7 Rabei Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

8 Zalamai Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-09-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
8
9 Branişte Fiodor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-06-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
9
10 Postolache Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-06-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

11 Tiron Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

12 Ciobanu Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-09-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
7
13 Pleşco (Jin) Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-04-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

1
14 Monaico Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

2
15 Petco Andrei
IBN
Identificator
28-12-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
16 Cujba Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1972 Doctor Director - E6004 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional 3
17 Iovu Victoria 00-00-1965 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional
18 Gîrlea Elena 07-03-1977 Șef secție - E6010 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional
19 Bostan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-07-1949 Doctor Habilitat Șef subdiviziune de cercetare - E6009 1 titular 04-01-2021 CETPP ”Precesia” UTM instituțional 1
20 Ţiuleanu Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1947 Doctor Habilitat Șef subdiviziune de cercetare - E6009 0.5 titular 04-01-2021 CIMAN UTM instituțional 2
1 - 20 of 42