Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 52 1 14 12 9 10 7 3
2 din care femei 37 1 10 10 8 5 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 51 1 14 12 8 10 7 3
4 din care femei 36 1 10 10 7 5 4 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 40 1 14 9 4 6 3 3
8 din care femei 29 1 10 8 4 3 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 19 1 7 5 3 2 1 2
12 din care femei 18 1 7 5 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 5 1 2 2
14 din care femei 8 1 5 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 4 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
51.5 unități / 52 persoane unice / 54 înregistrări / 17 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
2 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
3 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
4 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
5 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 9
6 Popa Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1984 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 2
7 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCFM INCE instituțional 8
8 Vinogradova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1979 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCA INCE instituțional 2
9 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2020 CCD INCE instituțional 4
10 Colesnicova Tatiana
IBN
Identificator
19-11-1974 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCSNT INCE instituțional 3
11 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SEADR INCE instituțional 6
12 Fală Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1983 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SAP INCE instituțional 2
13 Bordian Elena
IBN
Identificator
16-10-1968 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 BRTȘ INCE instituțional 1
14 Zasmenco Tamara
IBN
Identificator
14-10-1965 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 SM INCE instituțional 1
15 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
16 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
17 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
13-06-1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
18 Savelieva Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
4
5
19 Zaharov Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
20 Grigoraş Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-05-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
1 - 20 of 54