Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 25 1 5 5 7 7 5 2
2 din care femei 11 1 3 3 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 1 5 5 7 7 5 2
4 din care femei 11 1 3 3 3 1 2
5 Cumulanzi externi 2 2
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 24 1 5 5 6 7 4 2
8 din care femei 10 1 3 3 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 2 2 1
10 din care femei 2 2
11 doctor în ştiinţe 15 2 5 4 4 3 1
12 din care femei 5 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 2 3 4 3 1
14 din care femei 4 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 9 1 2 4 2 1
16 din care femei 3 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
16 unități / 25 persoane unice / 25 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Mocanu Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
2 Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
01-03-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13
1
6
3 Malcoci Ludmila
IBN
Identificator
19-04-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
4 Mocanu Angela
IBN
Identificator
04-11-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
5 Gaşper Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
6 Rustanovici Ludmila
IBN
06-07-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-08-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
7 Potoroacă Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

4
8 Frunză Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

3
9 Balmuş Victor
IBN
Identificator
03-10-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

10 Berliba Viorel
IBN
02-11-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

11 Costachi Gheorghe
IBN
Identificator
03-05-1941 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
12 Guştiuc Andrei
IBN
Identificator
13-12-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

4
13 Chirtoacă Leonid
IBN
Identificator
12-06-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
14 Grama Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

15 Cucoş Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

16 Chindibaliuc Oleana
IBN
Identificator
20-02-1984 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

17 Stefu Lilia
IBN
Identificator
24-08-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
18 Caraman Iurie
IBN
13-01-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCS ICJPS 20.80009.1606.05

19 Burian Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

20 Mîndru Valeriu
IBN
30-01-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-03-2020 31-12-2023 CCS ICJPS 20.80009.1606.05

1 - 20 of 25