Institutul de Chimie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 65 9 14 12 9 20 13 7
2 din care femei 37 6 11 8 4 7 5 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 64 9 14 12 9 19 12 7
4 din care femei 37 6 11 8 4 7 5 3
5 Cumulanzi externi 13 2 3 1 3 4 4 1
6 din care femei 5 1 2 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 65 9 14 12 9 20 13 7
8 din care femei 37 6 11 8 4 7 5 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 11 1 2 8 5 3
10 din care femei 2 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 37 5 8 10 5 9 6 4
12 din care femei 21 4 5 6 2 4 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 6 4 6 5 2
14 din care femei 7 3 2 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 2 5 1 1
22 din care femei 8 1 5 1
23 Conducători de doctorat 11 3 1 7 4 2
24 din care femei 2 1 1 1 1
60.25 unități / 65 persoane unice / 65 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Grinco Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
2
2 Gîrbu Vladilena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
3
3 Blaja Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
4 Secara-Kușnir Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-08-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03

1
5 Bîrca Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
5
8
6 Povar Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
6
7
7 Spătaru Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
4
8 Rusu Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

1
9 Spînu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
5
10 Pintilie Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
1
11 Vieru (Climova) Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

12 Bogdevici Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
13 Grigoraş Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20

14 Culighin Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-06-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
3
15 Nicolau Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
16-05-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
16 Spataru Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
2
17 Lupaşcu Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1950 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
11
15
18 Ţîmbaliuc Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-12-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
6
7
19 Petuhov Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
7
13
20 Mitina Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1953 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCA IC 20.80009.7007.21
2
3
1 - 20 of 65