Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 26 4 4 3 9 6 3 2
2 din care femei 16 2 3 6 5 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 4 4 3 9 5 2 2
4 din care femei 15 2 3 6 4 1 2
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2 2
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 23 4 4 3 7 5 2 1
8 din care femei 13 2 3 4 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 2 3 2 1
12 din care femei 4 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 4 2 1
14 din care femei 5 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 2
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
15 unități / 26 persoane unice / 26 înregistrări / 8 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Şeptiţchi Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-09-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
9
2 Cazacov Iulia
IBN
Identificator
08-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
3 Roşca Nicolae
IBN
Identificator
14-07-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
16
4 Fedaş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1958 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 15-07-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

12
5 Mereuţă Ion
IBN
Identificator
29-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
6 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
7
7 Balacci Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
17
8 Postolati Galina
IBN
Identificator
02-12-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
4
9 Vîhrist Ecaterina
IBN
Identificator
25-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
10 Garaeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-03-1947 conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
11 Olaru Iulia
IBN
Identificator
31-10-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

1
12 Bogdan Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
13 Hanțațuc Alexei
IBN
Identificator
30-10-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
14 Temciuc Vlad
IBN
Identificator
20-09-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-01-2022 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
5
15 Filipov Artiom 24-04-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 26-06-2021 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

16 Ţurcanu Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
28-02-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

4
17 Gheorghiu Zinaida
IBN
24-02-1947 Laborant - E6040 0.5 titular 07-04-2020 LFSASG IFS instituțional
18 Șveț Ecaterina 23-12-1963 Specialist - E6031 0.5 titular 17-07-2020 LFSR IFS instituțional
19 Carauș Larisa 28-06-1966 Secretar - H6140 1 titular 03-01-2022 SPJCPM IFS instituțional
20 Ciochină Valentina
IBN
01-11-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
2
1 - 20 of 26