Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 175 14 24 14 18 76 23 36
2 din care femei 73 9 15 2 7 25 11 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 174 14 24 14 17 76 23 36
4 din care femei 73 9 15 2 7 25 11 9
5 Cumulanzi externi 11 1 4 2 1
6 din care femei 3 1 1
7 inclusiv cercetători 123 13 20 10 14 53 14 27
8 din care femei 42 9 12 1 5 9 5 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 14 1 1 12 2 7
10 din care femei 3 3 1 2
11 doctor în ştiinţe 51 3 11 7 8 21 6 10
12 din care femei 19 3 5 1 3 7 5 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 19 2 2 3 12 5 4
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 4 4
18 din care femei 2 2 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 27 7 7 2 4 2 2
22 din care femei 16 4 6 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
162.25 unități / 175 persoane unice / 186 înregistrări / 30 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
2 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
3 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

4 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

5 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Director - E6004 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 1
6 Meşalchin Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-12-1978 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 10
7 Cojocaru Ion
IBN
Identificator
14-01-1958 Doctor conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 4
8 Mîndru Cecilia 27-07-1962 Contabil-șef - H6026 1 titular 01-01-2021 SFC IFA instituțional
9 Lupan Elena
IBN
Identificator
13-01-1980 Șef serviciu - E6013 1 titular 01-01-2021 SRU IFA instituțional
10 Botnari Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1999 Inginer superior - H6047 1 titular 01-01-2022 LMEFF IFA instituțional 6
11 Epur Ludmila 07-06-1955 Inginer superior - H6047 1 titular 01-01-2020 LMEFF IFA instituțional
12 Belousov Igor
IBN
Identificator
05-04-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
13 Hvorostuhin Andrei
IBN
Identificator
11-05-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
14 Palii Iurie
IBN
Identificator
08-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
15 Veveriță Anastasia
IBN
Identificator
00-00-1994 Inginer superior - H6047 0.5 titular 01-01-2022 LMFSS IFA instituțional 1
16 Baranov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1948 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 LMEEPM IFA instituțional 4
17 Cliucinicova Galina 26-03-1950 Inginer - H6064 0.5 titular 01-01-2022 LMEEPM IFA instituțional
18 Iaţco Spiridon
IBN
03-01-1947 Inginer - H6064 0.5 titular 01-01-2020 LMEEPM IFA instituțional
19 Pavlenco Vladimir
IBN
Identificator
22-12-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
20 Balan Gheorghe
IBN
Identificator
21-10-1953 Inginer superior - H6047 1 titular 01-01-2020 LPTH IFA instituțional 2
1 - 20 of 186