Institutul Patrimoniului Cultural
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 43 1 4 5 10 15 11
2 din care femei 26 3 2 7 10 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 1 4 5 10 15 11
4 din care femei 26 3 2 7 10 9
5 Cumulanzi externi 3 1 2 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 42 1 4 4 10 15 11
8 din care femei 26 3 2 7 10 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 1 4 1
10 din care femei 4 1 3 1
11 doctor în ştiinţe 29 1 3 4 8 13 10
12 din care femei 18 2 2 6 8 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 1 4 7 6
14 din care femei 8 1 3 4 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 5 4
16 din care femei 5 1 4 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 2
24 din care femei
36 unități / 43 persoane unice / 45 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ivanova Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
2 Arapu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-07-1972 Doctor Asistent dirijor - F6060 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
8
3 Cotoman Carolina
IBN
Identificator
04-08-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
4 Caunenco Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-01-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
5 Galuşcenco Oleg
IBN
16-04-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

2
6 Sîrf Vitalii
IBN
IdentificatorIdentificator
15-11-1964 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
7 Nicoglo Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-12-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
8 Cojuhari Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-05-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
7
9 Cojuhari Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-03-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
4
10 Romanciuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
11 Zaicovschi Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
12 Ijboldina Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 19-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
13 Cara Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
14 Duminica Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1988 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 05-11-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

5
15 Grajdari Sorin
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
16 Ursu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-09-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
17 Suvac Sergiu
IBN
Identificator
18-01-1994 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-05-2022 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

4
18 Şlapac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-12-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

9
19 Plamadeala Ana-Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
20 Stăvilă Tudor
IBN
Identificator
23-09-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

6
1 - 20 of 45