Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 1 2 2 4 2 1
2 din care femei 6 1 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 2 2 4 2 1
4 din care femei 6 1 4 2 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 10 1 2 2 4 2 1
8 din care femei 6 1 4 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 2 2 3 2
12 din care femei 4 1 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 1
16 din care femei 2 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1 1
22 din care femei 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.5 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Pană Sergiu
IBN
29-06-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

2
2 Buzilă Varvara
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
3 Brihuneţ Manole
IBN
24-04-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
4 Lozovanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-04-1975 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

4
5 Dudnicenco Nicolae
IBN
Identificator
03-05-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
6 Macovei Tamara
IBN
27-09-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
7 Curcubăt Stela
IBN
20-05-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-10-2022 25-09-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

5
8 Ciocanu Maria
IBN
24-08-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

9 Reșetnic Elena
IBN
Identificator
00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
10 Şişcanu Elena
IBN
29-03-1953 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

3