Agenția Națională de Sănătate Publică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 1 4 4 2 1
2 din care femei 10 1 4 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 1 4 4 2 1
4 din care femei 10 1 4 3 2 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 13 1 4 4 2 1
8 din care femei 10 1 4 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 4
12 din care femei 5 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2 1
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.5 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tapu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
2
7
2 Overcenco Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1975 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
4
5
3 Căpăţină Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-02-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.20
2
2
4 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
5 Sajin Octavian
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1976 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LȘHVIH ANSP instituțional 6
6 Volneanschi Ana
IBN
12-10-1946 conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ANSP instituțional
7 Blaj Valentina
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

4
8 Şargu Valentin
IBN
Identificator
00-00-1960 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.20
1
1
9 Miron Inga
IBN
01-05-1985 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-06-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
3
3
10 Iziumov Nina
IBN
Identificator
04-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
11 Isac Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
25-02-1950 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-05-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
12 Cherniavska (Miron) Aliona
IBN
01-11-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

2
13 Lupu Marina
IBN
17-10-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 25-07-2023 30-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35