Institutul Oncologic
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 2 1 1 1
2 din care femei 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 2 1 1 1
4 din care femei 4 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 7 2 1 1 1
8 din care femei 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
2 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
3 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
4 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
5 Brenişter Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
6 Eftodii Victor
IBN
27-02-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
7 Crupenencov Eugenia
IBN
00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.38
2
2