Institutul de Cardiologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 1 1 5 4 2 1 2
2 din care femei 18 1 1 5 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 20 1 1 5 4 2 1 2
4 din care femei 18 1 1 5 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 18 1 1 5 3 1 1 1
8 din care femei 17 1 1 5 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1 2
10 din care femei 2 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 1 5 2
12 din care femei 7 1 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 5 1
22 din care femei 5 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
18.41 unități / 20 persoane unice / 21 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Moraru Ion
IBN
09-08-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
2
2 Dumanschi Carolina
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
2
3 Dicusar Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 12-10-2020 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
2
2
4 Tofan Victoria
IBN
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 08-11-2021 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10
1
1
5 Danila Tatiana 31-01-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘCI Icard 20.80009.8007.10

6 David Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘUCTR Icard 20.80009.8007.28
1
1
7 Cuzor Tatiana
IBN
Identificator
28-11-1964 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘUCTR Icard 20.80009.8007.28
1
1
8 Vataman Eleonora
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1945 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-03-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
1
3
9 Cazacu Janna
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
1
2
10 Dodu Stela
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 16-05-2022 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.34
2
2
11 Popescu Liuba
IBN
05-05-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 01-11-2023 LȘHA Icard 20.80009.8007.04
1
2
12 Moiseeva Anna
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘHA Icard 20.80009.8007.04
3
4
13 Cotelea Anna
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-11-2022 31-12-2023 LȘHA Icard 20.80009.8007.04
3
4
14 Corsun Olesea
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-11-2022 31-12-2023 LȘHA Icard 20.80009.8007.04
2
2
15 Cojocari Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1975 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-03-2020 01-11-2023 LȘCP Icard 20.80009.8007.33

4
16 Popovici Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
29-10-1942 Doctor Habilitat Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 0.33 titular 03-01-2023 A Icard instituțional 5
17 Cobeţ Galina 08-04-1966 Laborant - E6040 0.33 titular 03-01-2023 SA Icard instituțional
18 Cociu Maria
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LȘHA Icard 20.80009.8007.04
4
4
19 Priscu Oxana
IBN
18-01-1977 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LȘICC Icard 20.80009.8007.10

20 Diaconu Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-07-2023 31-12-2023 LȘUCTR Icard 20.80009.8007.28
3
3
1 - 20 of 21