Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3 1 1 1 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 1 1 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 2 1 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 2 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
5 unități / 3 persoane unice / 5 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
2 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
3 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
4 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Consultant științific - E6014 1 titular 01-11-2022 LBCN INN instituțional 41
5 Moldovanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
15