Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2 1
2 din care femei 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2 1
4 din care femei 2 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 1 1
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
1.25 unități / 2 persoane unice / 3 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ţîgulea Ana
IBN
02-02-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2021 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

2 Godoroja Viorica 00-00-1964 Economist - H6063 0.5 titular 03-01-2022 LCMCC SCR instituțional
3 Godoroja Viorica 00-00-1964 Specialist principal - E6025 0.25 titular 03-01-2022 LR SCR instituțional