Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 57 2 2 3 11 19 15 6
2 din care femei 27 1 1 1 8 9 11 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 57 2 2 3 11 19 15 6
4 din care femei 27 1 1 1 8 9 11 2
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 27 2 2 1 7 10 12 3
8 din care femei 13 1 1 6 4 8 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 2 3 4 4 1
12 din care femei 5 1 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 3 4 4 1
14 din care femei 4 2 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
52.5 unități / 57 persoane unice / 59 înregistrări / 22 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Popov Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1977 Doctor Director institut - E6002 1 titular 01-01-2020 A IPAPS instituțional 1
2 David Tatiana
IBN
21-12-1977 Doctor Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2022 A IPAPS instituțional 2
3 Cerbari Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
11-08-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2021 LPPS IPAPS instituțional 1
4 Nedealcov Semion
IBN
00-00-1941 Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2020 LCREN IPAPS instituțional
5 Lungu Vasile
IBN
07-08-1955 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 titular 01-01-2022 LAS IPAPS instituțional 2
6 Gropa Emilia 06-11-1952 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LPPS IPAPS instituțional
7 Vrabie Liudmila 17-04-1951 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LPPS IPAPS instituțional
8 Senicovscaia Irina
IBN
02-04-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
9 Şpacova Tamara 11-03-1940 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
10 Mamaliga Galina 10-06-1962 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
11 Toma Varvara
IBN
20-06-1952 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
12 Palamarciuc Nicolae 18-08-1950 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
13 Ceban Tamara
IBN
24-11-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 LCREN IPAPS instituțional
14 Dobrovolschi Grigori
IBN
12-01-1943 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2021 LCREN IPAPS instituțional
15 Munteanu Cristina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2022 LAS IPAPS instituțional 1
16 Rozloga Iurii
IBN
Identificator
11-08-1961 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.75 titular 01-01-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS instituțional
17 Cazac Tamara
IBN
06-10-1958 Specialist principal - E6025 1 titular 01-01-2020 LA IPAPS instituțional
18 Bețu Marian
IBN
00-00-1966 Șef serviciu - E6013 1 titular 01-01-2020 SST IPAPS instituțional
19 Rotari Eduard
IBN
25-09-1973 Șef garaj - H6059 1 titular 01-01-2021 SST IPAPS instituțional
20 Procop Ghenadii 28-09-1962 Șef sector - E6012 1 titular 01-01-2020 SEI IPAPS instituțional
1 - 20 of 59