Academia de Studii Economice a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3
2 din care femei 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3
4 din care femei 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 2
8 din care femei 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1
12 din care femei 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
1.5 unități / 3 persoane unice / 3 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
2 Matveiciuc Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.1606.09

2
3 Barbăneagră Oxana
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2023 31-12-2023 DTPE ASEM 20.80009.1606.09

1