Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 80 2 6 10 30 13 22 2
2 din care femei 47 4 8 15 7 14
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 80 2 6 10 30 13 22 2
4 din care femei 47 4 8 15 7 14
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 27 2 4 4 12 3 6 2
8 din care femei 8 2 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 1 6 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 2 3 2 2 2
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 2 4 1 1 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
78.75 unități / 80 persoane unice / 81 înregistrări / 29 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Spivacenco Anatol
IBN
11-08-1959 Doctor Director - E6004 1 titular 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 1
2 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 6
3 Mistreţ Silvia
IBN
12-09-1962 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A Porumbeni instituțional 1
4 Ciobanu Valentin
IBN
26-12-1962 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LG Porumbeni instituțional 1
5 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LZS Porumbeni instituțional 2
6 Gribincea Vladimir
IBN
Identificator
19-11-1966 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LS ST Porumbeni instituțional 1
7 Meleca Anatolie
IBN
04-09-1964 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LT SCS Porumbeni instituțional 2
8 Ojoga Elena 05-10-1978 conf.cerc.
Agronom - H6175 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
9 Ciutac Vera 07-10-1961 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
10 Dabija Olga 17-10-1961 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
11 Jitari Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1975 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional 2
12 Nistrean Elena
IBN
Identificator
01-04-1988 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
13 Spînu Axenia 22-08-1967 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LG Porumbeni instituțional
14 Foiu Ana 06-04-1971 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZN Porumbeni instituțional
15 Guzun Maria
IBN
Identificator
25-02-1969 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZN Porumbeni instituțional
16 Buliga Ecaterina 10-03-1958 Laborant - E6040 1 titular 01-01-2022 LZN Porumbeni instituțional
17 Batalova Ana 10-11-1961 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
18 Cernei Olga
IBN
19-01-1960 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
19 Guzun Tamara
IBN
09-03-1957 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
20 Josan Irina 04-11-1977 Laborant - E6040 1 titular 02-01-2020 LZS Porumbeni instituțional
1 - 20 of 81