Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 22 2 2 2 13 8 4
2 din care femei 11 2 2 2 4 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 2 2 2 13 8 4
4 din care femei 11 2 2 2 4 4
5 Cumulanzi externi 3 1 2 2
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 22 2 2 2 13 8 4
8 din care femei 11 2 2 2 4 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 5 1 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 1 4 4 1
12 din care femei 3 1 1 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 6 5 1
14 din care femei 3 1 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 7 7 3 3
24 din care femei 1 1
18.75 unități / 22 persoane unice / 25 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Moscalic Roman
IBN
21-05-1940 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 20-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
2
2 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
11
3 Bahcivanji Mihail
IBN
12-08-1939 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-03-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
1
2
4 Cremeneac Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
05-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
3
5 Coşman Valentina
IBN
Identificator
10-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
11
6 Efteniuc Iulia
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 29-09-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

7 Focşa Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
3
7
8 Liuţcanov Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
02-10-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
6
9 Donică Iov
IBN
07-01-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 23-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
10 Constandoglo Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
2
6
11 Evtodienco Silvia
IBN
IdentificatorIdentificator
16-09-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
12 Granaci Vera
IBN
Identificator
08-12-1957 conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
1
3
13 Danilov Anatolie
IBN
Identificator
23-03-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 24-01-2020 31-01-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20

2
14 Osipciuc Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-10-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 10-02-2020 28-09-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

4
15 Bradu Nina
IBN
17-09-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 26-10-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

1
16 Matveenco Natalia
IBN
18-04-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-02-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

17 Djenjera Irina
IBN
02-03-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20
1
3
18 Caraman Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
5
19 Cerchez Ion 00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-02-2023 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

20 Țurcan Andrei
IBN
00-00-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-02-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

1 - 20 of 25