Universitatea de Stat din Tiraspol
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1 1 1
2 din care femei
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1 1 1
4 din care femei
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 1 1 1
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiriac Liubomir
IBN
IdentificatorIdentificator
04-06-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-12-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
5
8