Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Biblioteca
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 3 3
2 din care femei 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2 1 1 1
4 din care femei
5 Cumulanzi externi 6 1 1 3 3
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 6 1 1 3 3
8 din care femei 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 3 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
3 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Enciu Nicolae
IBN
Identificator
15-03-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 5
2 Eremia Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 5
3 Boian Ilie
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1955 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 5
4 Constantinov Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
02-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 3
5 Tomuleţ Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
15-09-1952 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 6
6 Dorogan Natalia 00-00-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional