Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 46 5 9 10 4 6 5 1
2 din care femei 34 4 5 9 4 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 5 9 10 4 5 4 1
4 din care femei 32 4 5 9 4 3 3
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei 3
7 inclusiv cercetători 46 5 9 10 4 6 5 1
8 din care femei 34 4 5 9 4 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 2
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 27 2 3 10 2 4 3
12 din care femei 23 2 2 9 2 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 20 1 9 3 4 4
16 din care femei 16 8 3 3 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 3 2
20 din care femei 2 1 1
21 Doctoranzi 7 3 3 1
22 din care femei 6 2 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
22 unități / 46 persoane unice / 49 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Musteaţă Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4
2 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

2
3 Ursu Ion
IBN
11-08-1982 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4 Bacumenco-Pîrnău Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06
1
6
5 Simalcsik Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

6
6 Popovici Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

9
7 Ceban Ion
IBN
28-05-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

8 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.20

6
9 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-08-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5
10 Cartaleanu Tatiana
IBN
Identificator
20-02-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
5
6
11 Zgardan-Crudu Aliona
IBN
Identificator
30-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
3
5
12 Boz Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07

1
13 Sanduleac Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-04-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

7
14 Perjan Carolina
IBN
Identificator
24-01-1973 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
15 Losîi Elena
IBN
Identificator
08-07-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

13
16 Vîrlan Maria
IBN
Identificator
07-07-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
17 Diţa Maria
IBN
Identificator
23-04-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
18 Adăscăliţă Viorica
IBN
Identificator
01-04-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
19 Plămădeală Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
20 Popescu Cristina
IBN
Identificator
12-07-1985 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
1 - 20 of 49