Institutul de Energetică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 28 4 6 4 4 9 2 7
2 din care femei 8 2 1 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 28 4 6 4 4 9 2 7
4 din care femei 8 2 1 4 1
5 Cumulanzi externi 2 2 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 28 4 6 4 4 9 2 7
8 din care femei 8 2 1 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 1 1 5 1 4
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 3 3
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
24.6 unități / 28 persoane unice / 28 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Comendant Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
2 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
3 Juravliov Anatoli
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1949
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
4 Uzun Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-03-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

5 Golub Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
6 Galburâ Victor
IBN
Identificator
19-05-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

7 Soloviov Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-12-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 21-05-2020 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
8 Olesciuk Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 9
9 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
10 Boşneaga Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-04-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
11 Cealbas Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1952 Cercetător științific coordonator - E6017 0.6 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
12 Suslov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
13 Vasileva Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1987 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 3
14 Kirillova Tatiana
IBN
Identificator
10-12-1965 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
15 Moraru Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
01-12-1966 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
16 Sînchetru Veronica Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 SAC IE instituțional
17 Colesnic Igor
IBN
05-01-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

18 Turcuman Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 30-06-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
19 Dupleva (Prepeliţa) Iulia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
20 Daud Vasilii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
1 - 20 of 28