Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 33 1 13 4 4 6 3 3
2 din care femei 23 1 10 3 4 3 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 32 1 13 4 3 6 3 3
4 din care femei 22 1 10 3 3 3 3 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 33 1 13 4 4 6 3 3
8 din care femei 23 1 10 3 4 3 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 13 1 7 2 2 1 2
12 din care femei 12 1 7 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 2
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 4 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
30.5 unități / 33 persoane unice / 33 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
2 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
3 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
4 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
5 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
6 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
7 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
13-06-1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
8 Savelieva Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
4
5
9 Zaharov Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
10 Grigoraş Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-05-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
11 Tabac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
12 Ştîrba Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
5
13 Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
20-08-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
3
14 Cotelnic Vera
IBN
29-02-1952 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21

15 Chivaciuc Anna
IBN
Identificator
22-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 20-09-2021 25-09-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
1
16 Poalelungi Olga
IBN
Identificator
01-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
17 Timofei Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

3
18 Gribincea Corina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-12-1987 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
3
19 Timuş-Iordachi Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

20 Popa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
4
6
1 - 20 of 33