Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 57 1 14 11 5 6 4 3
2 din care femei 37 1 10 9 5 3 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 46 1 14 10 3 6 3 3
4 din care femei 32 1 10 9 3 3 3 1
5 Cumulanzi externi 13 2 2 1
6 din care femei 7 1 2 1
7 inclusiv cercetători 57 1 14 11 5 6 4 3
8 din care femei 37 1 10 9 5 3 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 23 1 7 6 2 2 1 2
12 din care femei 19 1 7 5 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 4 2 2
14 din care femei 6 1 4 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 1 1
16 din care femei 5 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 9 4 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
45.25 unități / 57 persoane unice / 72 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
2 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
3 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
4 Romanciuc Andrei
IBN
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

5 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
6 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
7 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
8 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
9 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
10 Baltag Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
11 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
12 Filip Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

2
13 Bulatovici Cristina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

14 Bîcu Alexandra
IBN
00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

15 Lesnic Cristian
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

16 Polcyn Jan
IBN
00-00-1965 Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

1
17 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
4
18 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
13-06-1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
19 Savelieva Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
4
5
20 Zaharov Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
1 - 20 of 72