Institutul de Geologie și Seismologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 3 4 1 1 10 4 6
2 din care femei 8 2 2 1 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 3 4 1 1 10 4 6
4 din care femei 8 2 2 1 3 1 2
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 19 3 4 1 1 10 4 6
8 din care femei 8 2 2 1 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 3 3
12 din care femei 2 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 3 1 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 3 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
14 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Alcaz Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

2 Bolotin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13
1
1
3 Ghinsari Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1945 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

4 Stepanenco Nila
IBN
IdentificatorIdentificator
29-04-1941 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

5 Botnaru Vitalie
IBN
15-09-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

6 Cardaneţ Vladlen
IBN
11-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

7 Francovschi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-10-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

2
8 Isicico Evgheni
IBN
13-09-1953 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

9 Jalalite Ghene
IBN
27-05-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

10 Jeleapov Victor
IBN
08-01-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

11 Pavlov Piotr
IBN
13-07-1947 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

12 Pocatilov Victor
IBN
28-05-1936 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

13 Troian Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-07-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

14 Popuiac Aurelia
IBN
Identificator
30-01-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 13-07-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

15 Arnaut Nicolae
IBN
30-03-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
16 Matveeva Elena
IBN
06-08-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
17 Groza Anastasia
IBN
22-04-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
2
18 Derevenco Natalia
IBN
06-07-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26

19 Vătămanu Liubov
IBN
03-10-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
1
1