Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 27 1 2 2 3 14 4 5
2 din care femei 4 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 26 1 2 2 2 14 3 5
4 din care femei 4 3 1
5 Cumulanzi externi 6 1 2 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 27 1 2 2 3 14 4 5
8 din care femei 4 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 4 1 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 1 1 1 6 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3 2
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 2 2 1 1
24 din care femei 1 1 1
21.5 unități / 27 persoane unice / 27 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rusu Emil
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
2 Suman Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1967 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
3 Morari Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-03-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
4 Nikolaeva Albina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1941 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

5
5 Bodiul Pavel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1938 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

6 Konopko Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-02-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

5
7 Popov Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

2
8 Para Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

2
9 Gherghișan Igor
IBN
Identificator
23-10-1972 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

1
10 Sidorenko Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1953 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
12
11 Penin Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
12 Condrea Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

4
13 Beloţercovschii Igori
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

1
14 Smîslov Vladimir
IBN
Identificator
09-11-1950 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
15 Boian Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-12-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
2
4
16 Caraghenov Daniil
IBN
26-08-1951 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-06-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

17 Şapoval Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
17-04-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 30-06-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

18 Guţul Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

1
19 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

20 Pencala Victor
IBN
00-00-1998 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 13-06-2022 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

1 - 20 of 27