Grădina Botanică Națională (Institut) ”A. Ciubotaru”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 82 10 17 17 13 17 14 4
2 din care femei 44 6 10 12 5 8 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 61 8 13 15 7 13 9 3
4 din care femei 39 6 9 10 5 7 6
5 Cumulanzi externi 30 3 6 2 6 8 9 1
6 din care femei 10 3 2 3 3
7 inclusiv cercetători 82 10 17 17 13 17 14 4
8 din care femei 44 6 10 12 5 8 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 6 3 3
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 30 1 6 9 4 9 5 1
12 din care femei 19 1 5 6 2 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 19 4 6 9 5 2
14 din care femei 10 2 3 5 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 1 1
16 din care femei 4 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 14 2 4 2 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 1 2
23 Conducători de doctorat 3 3 2 1
24 din care femei 1 1 1
62.25 unități / 82 persoane unice / 84 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cîrlig Natalia
IBN
Identificator
11-07-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
11
2 Guţu Ana
IBN
Identificator
10-07-1989 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
4
6
3 Cerempei Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1955 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
1
6
4 Cozari Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1965 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
10
13
5 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
11
6 Ţiţei Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
14-02-1966 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
14
29
7 Covalciuc Dragoș
IBN
31-05-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
3
3
8 Ghendov Veaceslav
IBN
Identificator
28-05-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
8
9 Manic Ştefan
IBN
22-03-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

1
10 Izverscaia Tatiana
IBN
Identificator
29-01-1962 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
9
11 Cantemir Valentina
IBN
Identificator
19-12-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
4
12 Pînzaru Pavel
IBN
Identificator
26-08-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
5
13 Ioniţă Olga
IBN
Identificator
02-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
4
14 Tofan-Dorofeev Elena
IBN
Identificator
23-05-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
3
15 Belous Ștefan
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

16 Scortesco Florentin
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 12-06-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22

17 Ciocîrlan Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
4
6
18 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
19 Dombrov Liudmila
IBN
30-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22

20 Bogdan Alina
IBN
Identificator
13-11-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
1
1 - 20 of 84