Institutul de Zoologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 55 1 9 11 9 8 17 8 8
2 din care femei 29 6 7 6 4 6 5 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 54 1 9 11 9 7 17 8 8
4 din care femei 29 6 7 6 4 6 5 3
5 Cumulanzi externi 9 1 2 2 2 2 1
6 din care femei 5 1 2 2
7 inclusiv cercetători 55 1 9 11 9 8 17 8 8
8 din care femei 29 6 7 6 4 6 5 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 1 1 6 3 3
10 din care femei 2 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 33 4 5 6 5 13 6 6
12 din care femei 17 2 3 4 3 5 5 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 20 2 4 5 9 3 5
14 din care femei 10 1 3 3 3 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 2 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 11 4 4 1 2
22 din care femei 7 3 2 1 1
23 Conducători de doctorat 6 1 5 2 2
24 din care femei 1 1 1
45.25 unități / 55 persoane unice / 56 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Buşmachiu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-01-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
11
20
2 Nistreanu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
11
16
3 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
2
4
4 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
7
5 Ţurcan Vladimir
IBN
Identificator
05-05-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

6 Croitor Roman
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-02-1971 Doctor Habilitat Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
4
7 Obadă Teodor
IBN
Identificator
09-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
5
8 Caraman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
3
5
9 Mararescul Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificator
11-05-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

10 Pascari Viorica
IBN
21-06-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

11 Caldari Vladislav
IBN
Identificator
05-04-1991 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
6
12 Munteanu Andrei
IBN
03-11-1939 Doctor prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2021 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

13 Savin Anatolie
IBN
Identificator
03-11-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02
2
4
14 Zubcov Nicolai
IBN
30-10-1938 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

15 Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
IBN
Identificator
19-11-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-08-2021 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
6
8
16 Sîtnic Victor
IBN
Identificator
22-05-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
14
17 Dibolscaia Natalia
IBN
Identificator
22-10-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
3
4
18 Enciu-Baban Elena
IBN
Identificator
17-02-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-07-2022 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
3
4
19 Zubcov Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1949 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
6
9
20 Zubcov Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
01-05-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
3
1 - 20 of 56