Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 35 6 4 8 9 10 3
2 din care femei 15 5 1 4 1 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 6 3 6 8 8 3
4 din care femei 11 5 1 3 1 3
5 Cumulanzi externi 19 3 4 5 4 2
6 din care femei 6 1 2 2
7 inclusiv cercetători 35 6 4 8 9 10 3
8 din care femei 15 5 1 4 1 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 2 4 3 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 1 3 3 2 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 3 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 2 1
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
28.75 unități / 35 persoane unice / 45 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

2 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

3 Pogolşa Vitaliu 10-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 18-01-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1
5 Zasavitchi Lidia
IBN
22-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

6 Nikolaeva Janna
IBN
10-09-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

7 Nâş Natalia 01-01-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

8 Ciobanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

9 Armeanic Alexandru
IBN
Identificator
05-11-1973 conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11
10 Mitcu Silvia
IBN
22-08-1979 Doctor Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

12 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1
13 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

14 Coropcean Ion
IBN
11-03-1960 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

15 Poştarencu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

2
16 Rotaru Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

8
17 Xenofontov Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
15-02-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17
18 Cereteu Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
03-08-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

3
19 Cuşnir Iulian
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

20 Dragnev Demir
IBN
Identificator
27-07-1936 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4
1 - 20 of 45