Institutul de Istorie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 33 2 5 8 6 12 6 3
2 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 33 2 5 8 6 12 6 3
4 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 33 2 5 8 6 12 6 3
8 din care femei 8 2 3 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 11 3 3 5 2 2
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 23 1 5 6 6 5 3
12 din care femei 6 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 13 1 3 3 6 1 2
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 2 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
18.75 unități / 33 persoane unice / 35 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chirtoagă Ion
IBN
Identificator
10-02-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

4
2 Constantinov Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
02-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
3 Agachi Alexei
IBN
06-11-1941 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

4 Eşanu Valentina
IBN
Identificator
20-01-1960 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
5 Mischevca Vladimir
IBN
Identificator
14-03-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

6
6 Bacalov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

7 Fuştei Nicolae
IBN
Identificator
14-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

2
8 Burlacu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-07-2021 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

2
9 Cernenchi Eugeniu
IBN
Identificator
01-08-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36
1
1
10 Svetlicinîi Larisa
IBN
25-08-1948 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

11 Tabuncic Sergiu
IBN
Identificator
11-05-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36
1
1
12 Mafteuţă Natalia
IBN
Identificator
21-10-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

13 Ungureanu Constantin
IBN
Identificator
17-04-1968 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 01-07-2021 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

14 Gumenâi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 30-04-2023 SIM II 20.80009.0807.36

5
15 Negru Gheorghe
IBN
Identificator
27-09-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

3
16 Poştarencu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

2
17 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

2
18 Negru Elena
IBN
Identificator
18-12-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-08-2020 31-12-2023 SIC II 20.80009.0807.36

1
19 Emilciuc Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-08-1982 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36
2
3
20 Eţco Diana
IBN
Identificator
23-03-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SIM II 20.80009.0807.36

1 - 20 of 35