Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 48 2 8 5 6 24 9 15
2 din care femei 15 3 4 2 6 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 39 2 4 4 6 22 9 14
4 din care femei 12 2 3 2 5 3 3
5 Cumulanzi externi 12 1 5 1 3 2
6 din care femei 4 1 1 2 1
7 inclusiv cercetători 48 2 8 5 6 24 9 15
8 din care femei 15 3 4 2 6 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 12 4 7
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 23 5 3 4 10 2 7
12 din care femei 7 3 1 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 11 2 9 3 4
14 din care femei 4 1 3 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 1 2 4 2 2
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 8 8 1 7
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 9 9 2 6
24 din care femei 1 1
31.5 unități / 48 persoane unice / 52 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gaindric Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-09-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

2
2 Guţuleac Elena
IBN
16-03-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
2
3 Popcova Olga
IBN
Identificator
02-04-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
2
4 Secrieru Iulian
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1971 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
4
5 Ciubotaru Constantin
IBN
21-04-1949 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

6 Cojocaru Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

4
7 Alhazov Artiom
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-10-1979 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
8 Magariu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-12-1947 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 LSP IMI 2
9 Colesnicov Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
05-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
10 Burţeva Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
05-05-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
11 Ţiţchiev (Camerzan) Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
3
8
12 Petic Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1983 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
1
3
13 Malahov Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1947 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
14 Verlan Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
16-06-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
15 Caftanatov Olesea
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
3
9
16 Bumbu Tudor
IBN
Identificator
11-11-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

3
17 Kolesnik Alexander
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-12-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

1
18 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
19 Şeremet Victor
IBN
Identificator
03-01-1945 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

20 Lazari Alexandru
IBN
18-08-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
1 - 20 of 52