Institutul de Microbiologie și Biotehnologii
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 35 1 7 7 5 5 10 8 4
2 din care femei 27 1 4 6 5 4 7 8 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 35 1 7 7 5 5 10 8 4
4 din care femei 27 1 4 6 5 4 7 8 2
5 Cumulanzi externi 2 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 35 1 7 7 5 5 10 8 4
8 din care femei 27 1 4 6 5 4 7 8 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 13 4 4 4 1 1
12 din care femei 12 3 4 4 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 2 2 4 1 2
14 din care femei 8 1 2 2 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 2 1 2 1 1 1
22 din care femei 4 1 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
33 unități / 35 persoane unice / 36 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Frunze Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-08-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
3
3
2 Bolocan Nistor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-07-1948 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
1
3
3 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-11-1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
4 Beşliu Alina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-05-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 28-02-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

2
5 Rastimeşina Inna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-07-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
6 Todiraş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1950 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
7 Postolachi Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-04-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
4
8 Mereniuc Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

9 Prisacari Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
10 Lungu Angela
IBN
Identificator
21-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

1
11 Josan (Vorona) Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-12-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 07-11-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
12 Cotoman (Voinescu) Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-06-2020 31-03-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

13 Sîtnic Feodora
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 17-08-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

14 Artiomov Laurenţia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1958 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
4
6
15 Indoitu Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
30-06-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
2
4
16 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

3
17 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
12
18 Valuţă Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
2
19 Djur (Maxacova) Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
1
20 Codreanu Liviu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-10-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05

1 - 20 of 36