Institutul de Microbiologie și Biotehnologii
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 54 1 12 8 9 10 11 10 5
2 din care femei 40 1 6 7 8 8 8 10 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 44 1 8 8 7 10 10 10 4
4 din care femei 34 1 5 7 6 8 7 10 2
5 Cumulanzi externi 12 5 2 2 2
6 din care femei 6 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 54 1 12 8 9 10 11 10 5
8 din care femei 40 1 6 7 8 8 8 10 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 3 1 2
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 23 5 4 7 5 1 2 1
12 din care femei 19 3 4 6 4 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 1 2 4 5 4 3 2
14 din care femei 13 1 2 3 4 3 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 4 1 1 2 1 1 1
22 din care femei 6 2 1 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
45.5 unități / 54 persoane unice / 64 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Frunze Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-08-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
3
3
2 Frunze Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-08-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
3
3
3 Bolocan Nistor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-07-1948 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
2
3
4 Chiseliţă Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

5
5 Efremova Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-11-1992 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

5
6 Beşliu Alina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-05-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 28-02-2023 LBL IMB 20.80009.5107.16

5
7 Corcimaru Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-07-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
8 Rastimeşina Inna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-07-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
9 Todiraş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1950 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
10 Postolachi Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-04-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
4
11 Mereniuc Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

12 Prisacari Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
13 Lungu Angela
IBN
Identificator
21-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

1
14 Josan (Vorona) Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-12-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 07-11-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
15 Cotoman (Voinescu) Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-06-2020 31-03-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

16 Sîtnic Feodora
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 17-08-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

17 Artiomov Laurenţia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1958 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
6
6
18 Indoitu Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
30-06-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNMN IMB 20.80009.5107.08
3
4
19 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
1
3
20 Cepoi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-08-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 20-11-2020 31-12-2023 LF IMB 20.80009.5007.05
2
14
1 - 20 of 64