Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 126 11 6 16 24 50 37 15
2 din care femei 77 5 3 14 21 25 26 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 126 11 6 16 24 50 37 15
4 din care femei 77 5 3 14 21 25 26 6
5 Cumulanzi externi 6 2 1 2 1
6 din care femei 4 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 126 11 6 16 24 50 37 15
8 din care femei 77 5 3 14 21 25 26 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 11 1 10 4 3
10 din care femei 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 54 10 14 30 22 10
12 din care femei 37 9 14 14 15 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 34 2 7 25 15 8
14 din care femei 21 1 7 13 10 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 16 7 4 1 1
22 din care femei 8 3 2 1
23 Conducători de doctorat 4 1 3 2 1
24 din care femei 3 1 2 1
119.5 unități / 126 persoane unice / 128 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Botnari Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-01-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
2 Alexandrov Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
3
3 Sîromeatnicov Iulia
IBN
IdentificatorIdentificator
25-04-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
4 Mihailov Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

5 Chilinciuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
26-01-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
6 Climenco (Cravcenco) Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

7 Ciobanu Renata
IBN
IdentificatorIdentificator
10-02-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
1
8 Gladei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
9 Paladi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
2
10 Corlăteanu Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
5
5
11 Melian Lolita
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1963 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
12 Bâlici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-03-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
13 Focşa Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

14 Curşunji Dmitri
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
15 Mihăilă Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
3
16 Mogîlda Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
4
4
17 Cuțitaru Doina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
4
18 Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-07-1956 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
19 Deaghileva Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
20-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
1
1
20 Belousova Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-02-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
1 - 20 of 128