Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 138 13 7 17 26 54 39 15
2 din care femei 86 6 4 15 23 27 27 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 134 12 7 16 26 53 38 15
4 din care femei 82 5 4 14 23 26 26 6
5 Cumulanzi externi 12 2 3 1 3 2
6 din care femei 9 1 3 1 2 2
7 inclusiv cercetători 138 13 7 17 26 54 39 15
8 din care femei 86 6 4 15 23 27 27 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 1 11 4 3
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 60 11 16 33 24 10
12 din care femei 42 10 16 16 16 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 40 3 9 28 17 8
14 din care femei 26 2 9 15 11 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 18 9 4 1 1
22 din care femei 9 4 2 1
23 Conducători de doctorat 6 2 4 3 1
24 din care femei 4 2 2 1
133.75 unități / 138 persoane unice / 168 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Botnari Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-01-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
2 Alexandrov Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
3
3 Sîromeatnicov Iulia
IBN
IdentificatorIdentificator
25-04-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
4 Mihailov Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

5 Chilinciuc Alexei
IBN
IdentificatorIdentificator
26-01-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
6 Climenco (Cravcenco) Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

7 Ciobanu Renata
IBN
IdentificatorIdentificator
10-02-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
1
8 Gladei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
2
9 Paladi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
1
2
10 Ganea Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
6
6
11 Romanciuc Gabriela
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 12-03-2021 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
12 Corlăteanu Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
5
5
13 Macovei Milania
IBN
IdentificatorIdentificator
02-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
14 Melian Lolita
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1963 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
15 Bâlici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-03-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
16 Focşa Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

17 Curşunji Dmitri
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11

1
18 Mihăilă Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
3
19 Mogîlda Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
4
4
20 Cuțitaru Doina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
3
4
1 - 20 of 168