Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 36 2 15 5 6 8 6 3
2 din care femei 24 2 9 4 4 5 5 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 36 2 15 5 6 8 6 3
4 din care femei 24 2 9 4 4 5 5 1
5 Cumulanzi externi 4 4
6 din care femei 3 3
7 inclusiv cercetători 36 2 15 5 6 8 6 3
8 din care femei 24 2 9 4 4 5 5 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 25 1 11 5 2 6 4 3
12 din care femei 16 1 7 4 1 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 1 2 3 6 3 3
14 din care femei 6 2 1 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 2 2 4
16 din care femei 5 1 2 2 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 2 1 2 1
22 din care femei 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
32 unități / 36 persoane unice / 36 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bărbuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-07-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
2 Cosmescu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

1
3 Sîmboteanu Tatiana
IBN
Identificator
22-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
4 Vulpe Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-11-1954 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
5
5 Savin-Zgardan Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
6 Verebceanu Galaction
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
1
7 Brăgută Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1993 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 15-09-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
3
8 Popovschi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
2
9 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
10 Rotari Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
11 Negru Cristina
IBN
Identificator
01-10-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01

1
12 Căruntu-Caraman Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-03-2021 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
2
3
13 Creangă Dumitru 15-02-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-06-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

14 Aniţoi (Ionesi) Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

15 Apetri Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
16 Botnaru Tatiana
IBN
01-01-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-03-2021 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

17 Caraman Vlad
IBN
IdentificatorIdentificator
01-04-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
18 Cogut Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-06-1985 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

1
19 Ivanov Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
3
4
20 Ivanov (Șeptichin) Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
3
3
1 - 20 of 36