Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 120 13 20 8 13 53 15 27
2 din care femei 42 9 12 1 5 9 5 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 119 13 20 8 12 53 15 27
4 din care femei 42 9 12 1 5 9 5 4
5 Cumulanzi externi 10 1 4 2 1
6 din care femei 3 1 1
7 inclusiv cercetători 120 13 20 8 13 53 15 27
8 din care femei 42 9 12 1 5 9 5 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 12 1 11 2 6
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 48 3 11 6 7 20 6 9
12 din care femei 18 3 5 1 3 6 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 18 2 1 3 12 5 4
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 3
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 24 7 6 4 2 3
22 din care femei 15 4 5 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
112.25 unități / 120 persoane unice / 128 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
2 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
3 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

4 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

5 Belousov Igor
IBN
Identificator
05-04-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
6 Hvorostuhin Andrei
IBN
Identificator
11-05-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
7 Palii Iurie
IBN
Identificator
08-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
8 Baranov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1948 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 LMEEPM IFA instituțional 4
9 Pavlenco Vladimir
IBN
Identificator
22-12-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
10 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
9
11 Cernica Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1950 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
12 Motorin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-11-1962 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
2
13 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
14 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

3
15 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
16 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
17 Papcenco Andrei
IBN
Identificator
14-05-1940 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

18 Siutkin Sveotoslav
IBN
20-06-1951 Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

19 Daţco Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
20 Solonari Sergiu
IBN
07-09-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1 - 20 of 128