Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 139 16 24 14 16 55 15 29
2 din care femei 47 11 14 1 5 10 5 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 130 15 22 12 13 55 14 29
4 din care femei 45 10 13 1 5 10 5 5
5 Cumulanzi externi 22 2 8 3 4 2 1 1
6 din care femei 6 1 3 1
7 inclusiv cercetători 139 16 24 14 16 55 15 29
8 din care femei 47 11 14 1 5 10 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 1 11 2 6
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 57 5 14 9 7 21 6 10
12 din care femei 20 4 6 1 3 6 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 21 2 3 3 13 5 5
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 3
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 28 8 6 2 4 2 2
22 din care femei 16 5 5 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
130.25 unități / 139 persoane unice / 166 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Starodub Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
2 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
3 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
4 Bruc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 11-04-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
5 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

6 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

7 Belousov Igor
IBN
Identificator
05-04-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
8 Podlesnîi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 LFC IFA instituțional
9 Hvorostuhin Andrei
IBN
Identificator
11-05-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
10 Palii Iurie
IBN
Identificator
08-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
11 Baranov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1948 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 LMEEPM IFA instituțional 4
12 Beloţercovschii Igori
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1960 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2022 LPMM IFA instituțional 1
13 Spoială Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2022 LPMM IFA instituțional
14 Pavlenco Vladimir
IBN
Identificator
22-12-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
15 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
10
16 Cernica Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1950 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
17 Motorin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-11-1962 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
2
18 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

4
19 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

4
20 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
1 - 20 of 166