Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 3 1 7 3 8
2 din care femei 10 1 1 6 1 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 3 1 7 3 8
4 din care femei 10 1 1 6 1 6
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 16 3 1 7 3 8
8 din care femei 10 1 1 6 1 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 2 4
12 din care femei 5 3 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 3 3 5
14 din care femei 4 3 1 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
14.75 unități / 16 persoane unice / 16 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zabolotnaia Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
4
2 Tentiuc Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-01-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

2
3 Iarmulschi Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

8
4 Topal Denis
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
5 Bubulici Valeriu
IBN
Identificator
06-05-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43

6 Mistreanu Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
7 Sîrbu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
2
8 Griţco Ana
IBN
Identificator
26-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
2
9 Ghimpu Vlad
IBN
Identificator
02-10-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

10 Arcuş-Jantovan Elena
IBN
Identificator
00-00-1989 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
2
2
11 Serjant Vera
IBN
Identificator
28-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
12 Marinescu-Tonu Lucia
IBN
Identificator
20-03-1978 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
13 Boldureanu Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-06-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43

14 Mateevici Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCA MNIM 20.80009.0807.43
1
4
15 Chiroşca Adelaida
IBN
Identificator
04-09-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
1
16 Ploşniţă Elena
IBN
Identificator
10-03-1953 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 SCIM MNIM 20.80009.0807.43
1
3