Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 2 2 5 3 9 4 3
2 din care femei 8 1 1 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 2 2 2 3 7 4 2
4 din care femei 7 1 1 4 2 1
5 Cumulanzi externi 16 2 1 3 2 6 3 2
6 din care femei 4 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 24 2 2 5 3 9 4 3
8 din care femei 8 1 1 4 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 2 2 5 3 1
12 din care femei 5 1 1 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 1
16 din care femei 2 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
17 unități / 24 persoane unice / 27 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Prohin Andrei
IBN
Identificator
21-09-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

7
2 Pană Sergiu
IBN
29-06-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

2
3 Buzilă Varvara
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
4 Brihuneţ Manole
IBN
24-04-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
5 Candu Teodor
IBN
Identificator
28-05-1978 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

4
6 Lozovanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-04-1975 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

4
7 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

4
8 Dudnicenco Nicolae
IBN
Identificator
03-05-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
9 Macovei Tamara
IBN
27-09-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1
10 Curcubăt Stela
IBN
20-05-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-10-2022 25-09-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

5
11 Ciocanu Maria
IBN
24-08-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

12 Ţugulea (Hacina) Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

4
13 Ciobotaru Valerian
IBN
Identificator
12-03-1948 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

1
14 Obadă Teodor
IBN
Identificator
09-12-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SȘN MNEIN 20.80009.0807.24

5
15 Vicol Petru
IBN
04-09-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

3
16 Ursu Mihail
IBN
29-08-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

17 Reșetnic Elena
IBN
Identificator
00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

2
18 Ciobanu Aureliu
IBN
00-00-1969 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

19 Onofriescu Valentina
IBN
00-00-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

20 Ciobanu Constantin
IBN
02-07-1947 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 13-03-2020 31-12-2023 SE MNEIN 20.80009.0807.24

1 - 20 of 27