Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale, Î.S.
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 1 3 3 4 3 1
2 din care femei 6 1 2 2 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 1 4 2 1
4 din care femei 3 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 5 2 3 1
6 din care femei 3 1 2 1
7 inclusiv cercetători 11 1 3 3 4 3 1
8 din care femei 6 1 2 2 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 1
10 din care femei 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 4 2 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2
24 din care femei 1 1
5.75 unități / 11 persoane unice / 11 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Antoci Cristina
IBN
13-12-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 LCDSI IDSI instituțional
2 Cazacu Elena
Identificator
25-10-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 LTIC IDSI instituțional
3 Cernăuţeanu Victor
IBN
Identificator
22-03-1950 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LCDSI IDSI instituțional
4 Coșuleanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-07-1948 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-04-2021 LCDSI IDSI instituțional
5 Cuciureanu Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-05-2022 LCDSI IDSI instituțional 11
6 Cujba Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2022 LTIC IDSI instituțional 3
7 Grecu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LCDSI IDSI instituțional
8 Minciună Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
25-08-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 5
9 Ţurcan Nelly
IBN
IdentificatorIdentificator
13-11-1960 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 7
10 Ungureanu Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-06-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 4
11 Botnaru Viorica
IBN
Identificator
03-09-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 LTIC IDSI instituțional