Institutul Mamei și Copilului
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 3 3 5 3 1 1 1
2 din care femei 11 1 2 2 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 3 3 4 2 1 1 1
4 din care femei 10 1 2 2 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 4 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 19 3 3 5 3 1 1 1
8 din care femei 11 1 2 2 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 4 3 1
12 din care femei 4 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 2 1 1
14 din care femei 3 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 3 1
22 din care femei 4 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
17 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zabun Tatiana
IBN
13-04-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18

1
2 Petrov Victor
IBN
10-12-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

3 Grecu Chiril
IBN
07-11-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

4 Carauş Tatiana
IBN
Identificator
03-11-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

5 Uşurelu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-02-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
5
16
6 Sacară Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
4
18
7 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

5
8 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

6
9 Blăniţă Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
22-10-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
4
7
10 Boiciuc Chiril
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
1
1
11 Coliban Iulia
IBN
Identificator
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
2
7
12 Ţurcan Doina
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

13 Dorif Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificator
20-05-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
2
5
14 Luca Eugenia 00-00-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

15 Boian Veaceslav
IBN
Identificator
24-08-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
16 Draganel Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1990 Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
17 Utchina Olesea
IBN
Identificator
19-09-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 24-10-2022 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
18 Eţco Ludmila
IBN
20-06-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

19 Pădure Valeriu
IBN
15-09-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21