Institutul Mamei și Copilului
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 53 5 4 11 10 1 4 1
2 din care femei 41 3 3 8 7 1 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 42 4 4 7 9 1 4 1
4 din care femei 32 2 3 5 6 1 4 1
5 Cumulanzi externi 16 3 4 4 1
6 din care femei 11 1 3 3 1
7 inclusiv cercetători 53 5 4 11 10 1 4 1
8 din care femei 41 3 3 8 7 1 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 3 1 2 1
10 din care femei 5 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 20 8 10 4
12 din care femei 15 6 7 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 10 2 7 1 1 1
14 din care femei 7 2 4 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 3 3
16 din care femei 4 3 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 11 5 1
22 din care femei 8 3 1
23 Conducători de doctorat 3 2 1
24 din care femei 3 2
31.25 unități / 53 persoane unice / 60 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zabun Tatiana
IBN
13-04-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18

1
2 Petrov Victor
IBN
10-12-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

3 Opalco Igor
IBN
02-07-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

5
4 Grecu Chiril
IBN
07-11-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

5 Curteanu Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-03-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

3
6 Carauş Tatiana
IBN
Identificator
03-11-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

7 Enachi (Jitarciuc) Ala
IBN
29-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

8 Mişina Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-05-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

15
9 Podolean Oxana
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

1
10 Bubulici Cristina
IBN
Identificator
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

4
11 Vlasov Diana 00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

12 Rotaru Cristina
IBN
Identificator
16-02-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

1
13 Cojocari Victoria
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-07-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

14 Uşurelu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-02-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
5
16
15 Sacară Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
4
18
16 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

5
17 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

6
18 Blăniţă Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
22-10-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
4
7
19 Boiciuc Chiril
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
1
1
20 Coliban Iulia
IBN
Identificator
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
2
7
1 - 20 of 60