Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 2 3 3 2 2 3
2 din care femei 6 2 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 2 1 2 1 2
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1 2 1 1
6 din care femei 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 14 2 3 3 2 2 3
8 din care femei 6 2 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 3 1 2 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 4 2 2
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sasu Dorian
IBN
Identificator
23-06-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 24-02-2020 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

6
2 Ţîgulea Ana
IBN
02-02-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2021 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

3 Guzgan Iurie
IBN
14-03-1956 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

3
4 Cheptanaru Eduard
IBN
Identificator
31-05-1972 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 25-02-2020 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

6
5 Sciuca Nichifor
IBN
28-10-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 25-02-2020 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

1
6 Naghita Varvara
IBN
26-07-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

1
7 Groppa Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-09-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
3
28
8 Postovan Dina
IBN
12-01-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

9 Chişlari Lia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
1
8
10 Nistor Alesea
IBN
IdentificatorIdentificator
30-05-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12
1
5
11 Corcea Vasile
IBN
Identificator
28-11-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

6
12 Plataș Victor
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

13 Repin Oleg
IBN
Identificator
09-05-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCMCC SCR 20.80009.8007.32

2
14 Bordeianu Cristian 00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12