Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 22 2 3 2 12 4 4
2 din care femei 12 2 2 1 5 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 2 3 2 12 4 4
4 din care femei 12 2 2 1 5 2 2
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 22 2 3 2 12 4 4
8 din care femei 12 2 2 1 5 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 4 1 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 2 1 8 3 2
12 din care femei 6 1 5 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 2 1 9 2 3
14 din care femei 4 1 3 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei
14.75 unități / 22 persoane unice / 25 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rîvneac Lidia
IBN
17-02-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.23
2
2
2 Pisarenco Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23

10
3 Simionica Iurie
IBN
Identificator
19-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23
1
2
4 Iavorschi Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
6
5 Varzari Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
07-12-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23

1
6 Moscovciuc Ana
IBN
Identificator
26-09-1942 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.23
2
2
7 Brumaru Albina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
2
2
8 Rotaru-Lungu Corina
IBN
Identificator
07-03-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.23
1
2
9 Ciobanu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LETGU IFtz 20.80009.8007.23
1
1
10 Martîniuc Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
14-08-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBNAR IFtz 20.80009.8007.31

2
11 Procopişin Larisa
IBN
17-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.31

1
12 Chiroşca Valentina
IBN
09-12-1937 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIA IFtz 20.80009.8007.31

13 Velixar Elvira
IBN
14-06-1966 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LL IFtz 20.80009.8007.31

1
14 Crudu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.14

4
15 Ciobanu Nelly
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.14

3
16 Codreanu Alexandru
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LMMT IFtz 20.80009.8007.14

1
17 Pîrlog Irina
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SRITT IFtz 20.80009.8007.23
2
2
18 Zincenco Natalia
IBN
21-05-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 LIA IFtz instituțional
19 Pîrlog Irina
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 SRITT IFtz instituțional 2
20 Ciobanu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 LETGU IFtz instituțional 1
1 - 20 of 25