Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 106 1 16 13 15 53 34 13
2 din care femei 58 13 5 10 24 21 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 106 1 16 13 15 53 34 13
4 din care femei 58 13 5 10 24 21 4
5 Cumulanzi externi 4 1 1 2 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 106 1 16 13 15 53 34 13
8 din care femei 58 13 5 10 24 21 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 6 3 3
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 36 2 5 3 24 12 6
12 din care femei 16 1 2 1 11 7 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 23 1 3 4 15 11 2
14 din care femei 11 1 1 2 7 6 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 14 9 1 2 1 3
22 din care femei 10 8 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
84.75 unități / 106 persoane unice / 109 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bondarciuc Victor
IBN
Identificator
28-02-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
2 Şleagun Galina
IBN
Identificator
19-12-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
3 Terentieva Galina
IBN
Identificator
30-01-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional
4 Carelina Marina
IBN
Identificator
00-00-1963 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2021 LTPA ISPHTA instituțional
5 Vîcerova Larisa
IBN
Identificator
29-05-1959 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional
6 Parşacova Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
18-05-1945 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
7 Draganova Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
8 Albul (Zîreanova) Elena
IBN
Identificator
26-05-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
9 Cojucari Ludmila
IBN
Identificator
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional
10 Golovco Iurie 30-10-1964 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 LTPA ISPHTA instituțional
11 Necrîlova Liudmila
IBN
Identificator
31-08-1958 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LVCPAlim ISPHTA instituțional
12 Barbaroș Maria-Marcela
IBN
IdentificatorIdentificator
07-06-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 LVCPAlim ISPHTA instituțional 1
13 Popel Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
14 Arnaut Svetlana
IBN
Identificator
08-11-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 LVCPAlim ISPHTA instituțional
15 Voitco Elena
IBN
Identificator
10-08-1966 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 LVCPAlim ISPHTA instituțional
16 Rabotnicova Liudmila
IBN
Identificator
14-05-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 LVCPAlim ISPHTA instituțional
17 Cozmic Radu
IBN
Identificator
09-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
3
18 Bucarciuc Victor
IBN
Identificator
16-11-1944 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
19 Pîntea Maria
IBN
Identificator
17-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 16-07-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

5
20 Mîndra Veaceslav
IBN
Identificator
16-12-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 25-04-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1 - 20 of 109