Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 2 2 6 9 12 2
2 din care femei 13 1 1 6 4 8 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 23 2 2 6 9 12 2
4 din care femei 13 1 1 6 4 8 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 23 2 2 6 9 12 2
8 din care femei 13 1 1 6 4 8 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 4 4 1
12 din care femei 4 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 2 4 4 1
14 din care femei 4 2 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
20.25 unități / 23 persoane unice / 23 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Senicovscaia Irina
IBN
02-04-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 LAS IPAPS instituțional
2 Ceban Tamara
IBN
24-11-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 LCREN IPAPS instituțional
3 Munteanu Cristina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2022 LAS IPAPS instituțional 1
4 Cojocaru Mihail
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-12-2021 LCREN IPAPS instituțional
5 Danilov Andrei
IBN
14-06-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

6 Tănase Isidor 00-00-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 LA IPAPS instituțional
7 Vîrlan Petru 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2021 LCREN IPAPS instituțional
8 Arhip Olga
IBN
18-02-1944 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
9 Bîstrova Natalia
IBN
Identificator
09-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

4
10 Bulat Ludmila
IBN
Identificator
21-03-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
11 Leah Nicolai
IBN
02-01-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
1
12 Lungu Vasile
IBN
07-08-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
2
13 Panu Vera
IBN
13-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
14 Plămădeală Vasile
IBN
Identificator
16-11-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
15 Rusu Alexandru
IBN
Identificator
20-08-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
16 Savin Elena
IBN
20-07-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
17 Siuris Andrei
IBN
25-05-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
18 Boaghe Lilia
IBN
21-01-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-03-2022 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

3
19 Leah Tamara
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

1
20 Prodan Marin
IBN
01-01-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

1 - 20 of 23