Academia de Studii Economice a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 34 2 4 4 3 2 2
2 din care femei 24 2 2 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 2 3 3 3 2 2
4 din care femei 15 2 2 2 2
5 Cumulanzi externi 13 2 1 1
6 din care femei 12 2 1
7 inclusiv cercetători 34 2 4 4 3 2 2
8 din care femei 24 2 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 1 1 1
10 din care femei 3 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 20 4 3 1 1 1
12 din care femei 15 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 15 1 3 2 2 2
16 din care femei 11 1 3 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 8 1 1 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 2 1
24 din care femei 2 1
13.25 unități / 34 persoane unice / 36 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vaculovschi Dorin
IBN
Identificator
00-00-1966 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

4
2 Abramihin Cezara
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
1
3
3 Sainsus Valeriu
IBN
02-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

2
4 Matveiciuc Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.1606.09

2
5 Șarai Natalia 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

6 Secrieru Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35
1
2
7 Pârţachi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-08-1955 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.0807.35

6
8 Botnari Nadejda
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DFA ASEM 20.80009.0807.35
1
4
9 Boguş Angela
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.0807.35
1
4
10 Ţugui Eduard
IBN
Identificator
01-01-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.35

11 Mocanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1970 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

10
12 Pisaniuc Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
1
13 Călugăreanu Irina
IBN
Identificator
03-10-1982 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 DMA ASEM 20.80009.0807.42
1
2
14 Harcenco (Jitaru) Dorina
IBN
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 04-01-2021 30-09-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42

15 Dascaliuc Daniela
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-06-2022 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42
2
3
16 Jomir Eudochia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1994 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-07-2022 31-12-2023 DML ASEM 20.80009.0807.42

5
17 Chistruga Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
8
18 Popa Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
2
6
19 Gaugaş Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1979 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 DML ASEM 20.80009.0807.42

4
20 Ulinici Andrian
IBN
00-00-1974 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.42

1 - 20 of 36