Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 3 2 1 3 13 3 5
2 din care femei 14 1 1 8 2 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 3 2 1 3 13 3 5
4 din care femei 14 1 1 8 2 4
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 29 3 2 1 3 13 3 5
8 din care femei 14 1 1 8 2 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 1 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
30.5 unități / 29 persoane unice / 31 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bulat Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1945 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

2 Cuzeac Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

3 Zaharco Dionisie
IBN
Identificator
05-02-1996 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

4 Secrieru Ivan
IBN
06-10-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5 Martea Mircea
IBN
IdentificatorIdentificator
19-05-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

6 Cebanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
24-04-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

1
7 Rusnac Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

8 Gămureac Ana
IBN
07-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 17-05-2021 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

9 Chişca Maria
IBN
02-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 2
10 Bugaciuc Mihail
IBN
15-12-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional
11 Rudoi Marina
IBN
01-01-0000 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 1
12 Creciun I.
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 GCC Selecția instituțional
13 Pleșca Valeria
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2021 GCC Selecția instituțional 1
14 Iacobuţă Maria
IBN
Identificator
28-07-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional 1
15 Avadănii Larisa
IBN
05-09-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional
16 Chiaburu Irina 12-03-1951 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2021 GCL Selecția instituțional
17 Guțu Costel
IBN
15-06-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional
18 Lungu Eugenia
IBN
18-09-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GFS Selecția instituțional
19 Taran Mihail
IBN
08-09-1954 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 GACP Selecția instituțional
20 Soloviova Galina
IBN
08-01-1946 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 LPP Selecția instituțional
1 - 20 of 31